TRASA
Rowerowa
DŁUGOŚĆ
70 km
TRUDNOŚĆ
trudna
ŚREDNI CZAS
7 godzin

Dane hipsometryczne, wysokość n.p.m.

Opis trasy

 

Gniazdków  – Ciepielów – Wielgie – Iłża – Pakosław – Mirów – Szydłowiec – Chlewiska – Nadolna – Ruski Bród – Kuźnica – Zapniów 

Trasa zaczyna się w Gniazdkowie nad Wisłą (gmina Chotcza). Prowadzi na zachód wzdłuż doliny rzeki Iłżanki. Wiedzie przez Ciepielów (synagoga, kościół z pocz. XX w., pomnik Jana Sońty ps. Ośka), Wielgie (plenerowa wystawa reprodukcji Jacka Malczewskiego, pozostałości po założeniu dworskim) i Iłżę (grodzisko, ruiny zamku biskupów krakowskich, muzeum regionalne, piec garncarski z XIX w., kolejka wąskotorowa). W Iłży trasa skręca na północny-zachód do Pakosławia (rozległe torfowiska, pomnik- obelisk). U stóp dużej farmy wiatraków prowadzi do Michałowa. Na zachodnim skraju lasu, przy leśniczówce, krzyżuje się z zielonym szlakiem rowerowym R-27z. W centralnej części niewielkiego kompleksu leśnego znajduje się rezerwat przyrody Dąbrowa Polańska. Szlak czerwony prowadzi przez Osiny. W miejscowości działa Centrum Twórczości Ludowej z Muzeum Pamiątek Regionalnych. Przez skrzyżowanie z drogą nr 744 szlak prowadzi prosto. Za Nowy Mirowem skręca w lewo do Mirowa (siedziba władz gminy). Za kościołem skręca w lewo na południe. Drogą asfaltową wiedzie nad Iłżanką do „Piekła Mirowskiego”. To wzniesienie, na którym można odnaleźć, ukryte wśród drzew, wychodnie piaskowca z okresu środkowej jury. Poszczególne formy osiągają do 2 m wysokości. Na skrzyżowaniu w Zbijowie Dużym szlak skręca w prawo na zachód. Mija kościół w miejscowości Kierz Niedźwiedzi, przecina linię kolejową Radom-Skarżysko. Najbliższa stacja znajduje się w pobliżu wsi Gąsawy Rządowe (PKP Szydłowiec). Na polach rozciągających się na południe od Gąsaw swoje źródła ma rzeka Iłżanka, wzdłuż której prowadził dotąd szlak. Z Sadku jedziemy koło Nadleśnictwa Szydłowiec na zachód. Na południe od drogi znajdują się zabudowania szpitala. Szlak przecina drogę krajową nr 7 (należy zachować ostrożność) i prowadzi do Szydłowca. Szydłowiec to miasto o długiej historii. Pierwszy gród powstał w dolinie rzeki Korzeniówki w XII w. W XV w. istniało już miasto z rynkiem i kościołem. Czasy największej świetności miejscowości związane są z Mikołajem Szydłowieckim i jego bratem Krzysztofem. Piastując ważne urzędy państwowe oraz dysponując znacznym majątkiem wystarali się o liczne przywileje, które umożliwiły rozwój gospodarczy Szydłowca. Jednym z ważniejszych w mieście słynącym dotąd z wydobycia piaskowca i jego obróbki przez miejscowych kamieniarzy, było przyznanie pozwolenia na utworzenia składu żelaza produkowanego w woj. sandomierskim. Korzystając z prosperity Mikołaj Szydłowiecki doprowadził do wybudowania nowego kościoła oraz przebudowy zamku na renesansową rezydencję, która w prawie nie zmienionej formie przetrwała do naszych czasów. Dziś w salach zamkowych mieści jedyne w swoim rodzaju Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych. Szydłowiec do dziś zachował zabytkowy układ urbanistyczny z prostokątnym rynkiem i odchodzącymi od niego ulicami. W centrum stoi okazały późnorenesansowy ratusz wybudowany w latach 1602-1629, do dziś będący siedzibą władz miasta. Obok niego zachował się pręgierz z XVII w. W południowej pierzei rynku znajduje się późnogotycki, murowany kościół wystawiony w latach 1493-1525. Najcenniejszym elementami jego bogatego wyposażenia są późnogotycki poliptyk, ołtarze oraz nagrobki Mikołaja Szydłowieckiego, a także Mikołaja i Marii Radziwiłłów. Przy rynku zachował się także klasycystyczny „Dom pod Dębem” z 1819 r. Do ciekawych obiektów należy zaliczyć tutejszy kirkut – jeden z największych w kraju z licznymi kamiennymi macewami wykonanymi przez tutejszych mistrzów kamieniarskich. W południowej części miasta zachowały się dwa nieczynne już kamieniołomy „Pikiel” i „Podkowiński”, dziś tworzące malownicze zbiorniki wodne. Z Szydłowca szlak kieruje się na zachód do Chlewisk, w których znajduje się siedziba władz gminy. Od XII w. okoliczne ziemie należały do rodziny Odrowążów. W XVI 5 w. rozwijało się tu przetwórstwo żelaza. Istniała dymarka i kuźnica działające w oparciu o rudy wydobywane w okolicy (m.in. koło Skłobskiej Góry). Do 1940 r. działał tu zespół wielkopiecowy wybudowany w latach 1882-1892 - jako ostatni w Europie Środkowej opalany węglem drzewnym. Dziś to Muzeum Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego z wystawą motocykli i samochodów. Właściciel huty mieszkał w pobliskim pałacu. Powstał on w miejscu grodu z XII w. i miał obronny charakter. W XIX i XX w. został poddany przebudowie. Dziś działa w nim hotel. W centrum Chlewisk stoki zabytkowy zegar z 1902 r. Wyjątkowym zabytkiem jest kościół pw. św. Stanisława wzniesiony w latach 1511-12 z zachowanymi fragmentami późnogotyckiej kamieniarki. W ołtarzu głównym umieszczona jest gotycka rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem . Nad zalewem znajduje się ośrodek wypoczynkowy. Za Chlewiskami szlak prowadzi przez tereny Lasów Przysusko-Szydłowieckich, które w czasach II wojny światowej były świadkiem wielu dramatycznych wydarzeń. Działali tu m.in. partyzanci mjra Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. Na zakręcie drogi 727 prowadzi prosto. W pobliżu znajduje się cmentarz i pomnik poświęcony mieszkańcom wsi Skłoby zamordowanym w 1940 r. za pomoc partyzantom. W Nadolnej skręca w prawo. Szlak prowadzi przez Kochanów, Rusinów i Bryzgów, gdzie skręca w prawo na północ. Po kilkuset metrach skręca w lewo w drogę leśną. Prowadzi nią aż do skrzyżowania z drogą asfaltową nr 749. W Kuźnicy, pokonując most nad rzeką Radomką ponownie wjeżdża w las. Dociera do Zapniowa, gdzie wydobywano glinkę ceramiczną. W 2001 r. odkryto tu ślady jurajskich dinozaurów – scelidozaurów.


pasek

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Masz pytania, chciałeś zaproponować nową trasę, pisz do nas lub dzwoń pod numer 600 990 181. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania i sugestie.

Dziękujemy za wysłanie zgłoszenia,
skontaktujemy się z tobą w możliwie najkrótszym czasie.