Description of the park
img

ROWEROWY SZLAK TURYSTYCZNY ZWIĄZKU GMIN RADOMKA

Serdecznie witamy na Rowerowym Szlaku Turystycznym, który został odnowiony staraniem Związku Gmin Radomka. Atrakcyjny, czytelnie oznakowany i bezpieczny szlak, o łącznej długości 124-kilometrów, poprowadzony zostały przez każdą z 6 gmin wchodzących w skład Związku Gmin Radomka. Spójny projekt trasy rowerowej biegnącej po asfaltowych drogach, leśnych duktach i gruntowych ścieżkach, pozwala aktywnie wypocząć  na łonie natury, zapoznać się z najważniejszymi walorami przyrodniczymi i kulturowymi regionu. Lokalna baza noclegowa i gastronomiczna umożliwia zaplanowanie kilkudniowego pobytu, zarówno dla rodzin z dziećmi jak i indywidualnych turystów. Do zobaczenia na szlaku.

Związek Gmin Radomka powstał w 1997 roku i zrzesza 6 gmin Mazowsza, położonych w zlewni rzeki Radomki, począwszy od jej źródła w następującej kolejności: Przysucha, Wieniawa, Wolanów, Przytyk, Zakrzew, Jedlińsk. Zadaniem Związku jest wspólne wykonywanie zadań publicznych w zakresie ochrony środowiska i tworzenie warunków do rozwoju turystyki.

Routes available
QR
CONTACT US

Do you have any questions? Would you like to suggest a new route? write to us or call: 600 990 181. We will be happy to answer your questions and suggestions.

Thank you for sending the application,
we will contact you as soon as possible.