Opis parku

Celem działania STOWARZYSZENIA TURYSTYKI AKTYWNEJ "NAD WIEPRZEM" jest promocja i ochrona ogólnych, prawnych i gospodarczych interesów członków stowarzyszenia. Podejmowanie i wspieranie inicjatyw społecznych, gospodarczych , kulturalnych, naukowych, sportowych, ekologicznych oraz turystycznych służących rozwojowi lubelszczyzny. Bezpośrednia pomoc swoim członkom w organizowaniu i prowadzeniu usług turystycznych. Kształtowanie opinii społecznej poprzez edukację społeczności lokalnej w zakresie procesów integracyjnych z unią europejską w sporcie, turystyce i rekreacji.

Współdziałanie z innymi organizacjami na rzecz ochrony i zachowania naturalnego środowiska i dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego, turystyki, ekologii, sportu i rekreacji także osób niepełnosprawnych oraz rozwoju usług turystycznych. Pozyskiwanie różnych źródeł środków finansowych na wspieranie projektów w zakresie sportu, turystyki i rekreacji oraz infrastruktury turystycznej i sportowej.

Zagospodarowanie sportowe i turystyczne oraz infrastruktury sportowej i turystycznej gmin lubelszczyzny. Pełnienie roli instytucji otoczenia biznesu z terenu województwa lubelskiego. Integracja środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem sportowym, turystycznym i kulturalnym. Inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury sportowej, turystycznej i kulturalnej.

Koordynowanie działań w zakresie sportu, turystyki oraz integracja branży. Stworzenie platwormy współpracy podmiotów gospodarczych turystyki z władzami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi. Inicjowanie współpracy między podmiotami branży turystycznej a jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz upowszechnianie oraz transfer wiedzy i technologii. Dbanie o zachowanie zasad zrównoważonego rozwoju sportu i turystyki.

Jest to obszar działania LGD "Dolina Giełczwi"

 

 


Dostępne trasy
QR
Galeria
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Masz pytania, chciałeś zaproponować nową trasę, pisz do nas lub dzwoń pod numer 600 990 181. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania i sugestie.

Dziękujemy za wysłanie zgłoszenia,
skontaktujemy się z tobą w możliwie najkrótszym czasie.