Opis parku
img

Nadwieprzański Park Krajobrazowy położony jest w centralnej części województwa lubelskiego na Płaskowyżu Świdnickim oraz Obniżeniu Dorohuckim nad środkowym odcinkiem Wieprza, od ujścia Giełczwi do ujścia Bystrzycy. 

NPK wraz z otuliną odznacza się wyraźnym zróżnicowaniem typów krajobrazu. W południowej części dolina Wieprza jest szeroka i silnie zabagniona. W północnej zachowała swój naturalny, niezwykle meandrujący charakter. Na odcinku pomiędzy Ciechankami Krzesimowskimi a Kijanami jest wąska, kręta i ma charakter przełomu, który ciągnie się przez wzniesienia Wyżyny Lubelskiej. Miejscami jej krawędzie wznoszą się do ponad 20 m i są porozcinane jarami i wąwozami. W obrębie parku do Wieprza uchodzą jego dopływy – lewobrzeżne: Giełczew i Stoki oraz prawobrzeżne: Białka, Mogielnica i Świnka.

Największą wartość przyrodniczą ma zachowana w naturalnym stanie dolina rzeki Wieprz z jej silnie wijącym się nurtem, zakolami i starorzeczami, a także fragmentami muraw kserotermicznych wykształconych na dość stromych lessowych zboczach. Na uwagę zasługuje teren ostoi „Ciechanki", który uważany jest za jeden z najbardziej widokowych w całej dolinie rzeki. Na terenie parku są liczne wilgotne łąki, torfowiska i doły potorfowe, gdzie występują wartościowe zbiorowiska roślinności torfowiskowej, szuwarowej i wodnej, a także łęgi i olsy. 

We florze parku znajdziemy wiele rzadkich gatunków. Wśród roślin wodnych należą do nich: wolfia bezkorzeniowa, salwinia pływająca, rzęsa garbata, pływacz zwyczajny, grzybień biały oraz ramienice tworzące podwodne łąki. W północnej części parku, na nasłonecznionych zboczach doliny Wieprza, w gronie roślin ciepłolubnych spotkamy: dziewięćsił bezłodygowy, miłek wiosenny, zawilec wielokwiatowy, macierzanka Marshalla, czosnek kątowy, mikołajek polny, ożanka właściwa i dzwonek boloński. Osobliwością jest jedyne w kraju, pochodzące z reintrodukcji, stanowisko pierwiosnki bezłodygowej w ostoi „Ciechanki" objęte ścisłą ochroną gatunkową. Pośród roślin torfowiskowych wyjątkowym gatunkiem jest rosnąca w otulinie parku brzoza niska oraz rośliny wilgotnych łąk: rosiczka okrągłolistna, kosaciec syberyjski, storczyk szerokolistny, starodub łąkowy i goździk pyszny. W runie leśnym występuje: paprotka zwyczajna, lilia złotogłów, kilka gatunków storczyków oraz pnącze kokornak powojnikowy. 

Unikalnym w skali kraju, a jednocześnie najrzadszym chronionym zwierzęciem występującym na obszarze NPK jest żółw błotny. To jedyny gatunek żółwia żyjący naturalnie w Polsce, który może osiągnąć wiek powyżej 100 lat! Fauna reprezentowana jest przez licznie występujące tu ssaki: bobry, dziki, sarny, łosie oraz kilka gatunków nietoperzy (gacek wielkouch, karlik malutki). Wśród płazów warto wymienić przede wszystkim żaby (moczarowa, trawna, wodna, śmieszka, jeziorkowa) oraz ropuchy (ropucha szara, ropucha paskówka). Z węży – zaskrońca, którego populacja na tym terenie jest bardzo liczna. 

Duże obszary terenów podmokłych sprzyjają gniazdowaniu licznych gatunków ptaków wodnych i błotnych. Do rzadkich gatunków, występujących na obszarze NPK, należą: brodziec piskliwy, bocian czarny, jaskółka brzegówka (duża kolonia nieopodal przystani w Jaszczowie), błotniak stawowy, bąk, derkacz, rycyk, krwawodziób, rybitwa czarna, zimorodek, podróżniczek, dziwonia.

Na terenie parku znajduje się ponad 20 pomników przyrody. Na szczególną uwagę zasługują pozostałości potężnej Lipy Sobieskiego w parku zamkowym w Zawieprzycach (ponad 700 cm obwodu). W Jaszczowie są 3 pomniki przyrody. Obok nowo odrestaurowanego dworu gen. Ludwika Kickiego rosną: lipa drobnolistna (ponad 5,7 m) i modrzew europejski (3,4 m) zaś lipa srebrzysta (5,1 m) przy barokowej kapliczce z XVIII w. 

Dostępne trasy
QR
Gallery
CONTACT US

Do you have any questions? Would you like to suggest a new route? write to us or call: 600 990 181. We will be happy to answer your questions and suggestions.

Thank you for sending the application,
we will contact you as soon as possible.