Opis parku

Celem działania STOWARZYSZENIA TURYSTYKI AKTYWNEJ "NAD WIEPRZEM" jest promocja i ochrona ogólnych, prawnych i gospodarczych interesów członków stowarzyszenia. Podejmowanie i wspieranie inicjatyw społecznych, gospodarczych , kulturalnych, naukowych, sportowych, ekologicznych oraz turystycznych służących rozwojowi lubelszczyzny. Bezpośrednia pomoc swoim członkom w organizowaniu i prowadzeniu usług turystycznych. Kształtowanie opinii społecznej poprzez edukację społeczności lokalnej w zakresie procesów integracyjnych z unią europejską w sporcie, turystyce i rekreacji.

Współdziałanie z innymi organizacjami na rzecz ochrony i zachowania naturalnego środowiska i dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego, turystyki, ekologii, sportu i rekreacji także osób niepełnosprawnych oraz rozwoju usług turystycznych. Pozyskiwanie różnych źródeł środków finansowych na wspieranie projektów w zakresie sportu, turystyki i rekreacji oraz infrastruktury turystycznej i sportowej.

Zagospodarowanie sportowe i turystyczne oraz infrastruktury sportowej i turystycznej gmin lubelszczyzny. Pełnienie roli instytucji otoczenia biznesu z terenu województwa lubelskiego. Integracja środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem sportowym, turystycznym i kulturalnym. Inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury sportowej, turystycznej i kulturalnej.

Koordynowanie działań w zakresie sportu, turystyki oraz integracja branży. Stworzenie platwormy współpracy podmiotów gospodarczych turystyki z władzami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi. Inicjowanie współpracy między podmiotami branży turystycznej a jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz upowszechnianie oraz transfer wiedzy i technologii. Dbanie o zachowanie zasad zrównoważonego rozwoju sportu i turystyki.

Jest to obszar działania LGD "Dolina Giełczwi"

 

 


Dostępne trasy
QR
Gallery
CONTACT US

Do you have any questions? Would you like to suggest a new route? write to us or call: 600 990 181. We will be happy to answer your questions and suggestions.

Thank you for sending the application,
we will contact you as soon as possible.