Drukuj

Co to jest Nordic Walking?


Doskonałość nordic walking polega na tym, że jest to bezpieczna aktywność fizyczna, oparta na  naturalnej sekwencji ruchów następujących po sobie (marsz) , dynamiczna, odpowiednio dobrane ćwiczenia poprawiają: siłę, koordynację, skoczność, wytrzymałość organizmu, skuteczna - praca na określonym zakresie tętna powoduje trwałą redukcję zbędnego otłuszczenia i poprawę składu ciała (Starosta 1995) (Żukowski1995) oraz odpowiednia dla wszystkich niezależnie od płci i wieku.

Specjalnie na potrzeby nordic walking zaprojektowano kijki wykonane z włókna węglowego w różnych proporcjach w zależności od rodzaju i przeznaczenia kijka.

Ponadto istnieją w prawidłowej technice maszerowania z kijkami elementy zapożyczone z dyscypliny zimowej jaką jest narciarstwo biegowe (technika klasyczna). Poprzez odpowiednio zaprojektowane w kijkach uchwyty i paski, znacznie wzrasta zaangażowanie podczas treningu mięśni górnej części naszego ciała. Możliwość wykorzystania 90% mięśni (Laukkanen 2006) (Lappalainnen 1998) (Hansen, Smith 2009) w czasie prawidłowo przeprowadzonego treningu skutkuje wszechstronnym, zrównoważonym i odpowiednim sposobem angażowania dużych grup mięśniowychDla porównania: w pływania angażujemy 50% mięśni naszego ciała, w czasie biegu 60%, podczas jazdy na rowerze 40% (Kocur 2006).

Głównym celem prawidłowego chodzenia z kijami jest ogólna poprawa fizycznego i psychicznego stanu naszego organizmu. Zadania szczegółowe rozpatrujemy w następujących zagadnieniach

Najlepszym sposobem nauczenia się prawidłowej techniki nordic walking jest wzięcie udziału w zajęciach prowadzonych przez certyfikowanych instruktorów/trenerów INWA. Nauka prawidłowej techniki oparta jest na zasadach:

Nauczyciel pomoże nam opanować prawidłową technikę jednej z najszybciej rozwijających się aktywności fizycznych na świecie oraz ułoży efektywny a zarazem przyjemny program treningowy.

Autorka: Agnieszka Przyszlak

Piśmienictwo:

  1. Hansen E., Smith G. (2009) Energy expenditure and comfort during nordic walking with different pole lengths, Journal of Strength and Conditioning Research, Vol.23, 4, 1187-94
  2. Kocur P., Wilk M. (2006) Nordic walking - nowa forma ćwiczeń w rehabilitacji, Rehabilitacja medyczna, t.10, 2, 9-14
  3. Lappalainen R. (1998) Walking is Europe's Most Popular From of Physical Activity, The Walking News
  4. Laukkanen R. (2006) Review; Scientific evidence on Nordic Walking, INWA, Helisinki
  5. Starosta W. (1995) znaczenie aktywności ruchowej w zachowaniu i polepszaniu zdrowia człowieka, Nauki Społeczne i Medycyna, 5-6, 74-87
  6. Żukowski R. (1995) Ruch w terenie jako wyraz stylu życia promującego zdrowie, Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, 2, 69-72